Volwassenen

ADL

Onder ADL (Acitiviteiten van het Dagelijks Leven) verstaan we activiteiten zoals eten, aan- en uitkleden, zich wassen, toiletgebeuren, uitvoeren van huishoudelijke taken en dergelijke meer. Vanwege een bepaalde aandoening, kan je op elk van deze domeinen moeilijkheden ondervinden. Samen bekijken we welke taken je graag terug zou kunnen uitvoeren. Nadat we je prioriteiten oplijsten en de activiteiten analyseren, oefenen we deze taken zoveel mogelijk in concrete situaties vb. oefenen van ritssluitingen van de eigen jas of pull. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende maatregelen of een hulpmiddel.

about-image

Mobiliteit

Onder mobiliteit verstaan we het geheel van verplaatsingen, met of zonder hulpmiddelen. We maken volgend onderscheid:
    • Grove motoriek: stappen, bukken, draaien, rechtstaan, fietsen …
    • Transfers: in/uit bed, naar het toilet, in/uit de auto …
    • Gebruik van mobiliteitshulpmiddelen: looprek, rollator, rolstoel, aangepaste fiets
Deze taken worden zoveel mogelijk ingeoefend in concrete situaties vb. transfer in/uit eigen bed, rolstoelvaardigheid in eigen omgeving. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende maatregelen.

about-image

Zinvolle dagbesteding

Het doel van zinvolle dagbesteding is om meer structuur aan te brengen in je dag en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen leuk, maar ook zinvol zijn. Denk maar aan activiteiten als studeren, werken, het uitoefenen van een hobby. Krijg je maar moeilijk je dag om of ben je op zoek naar een nieuwe hobby? Samen bekijken we waar je prioriteiten, interesses en mogelijkheden liggen. Met deze info gaan we gericht op zoek naar een nieuwe uitdaging voor jou.

about-image

Advies

Indien je met bepaalde vragen zit omtrent hulpmiddelen en of aanpassingen denk ik hier graag samen met jou over na.
    • Woningaanpassing
    • Hulpmiddelenadvies
    • Structureren en/of visualiseren: werken met een planning, pictogrammen …