Kinderen

ADL

Onder ADL (Acitiviteiten van het Dagelijks Leven) verstaan we activiteiten zoals eten, aan- en uitkleden, zich wassen, toiletgebeuren en dergelijke meer. Een kind kan op elk van deze domeinen moeilijkheden ondervinden. Denk maar aan het moeilijk hanteren van bestek, de jas niet toekrijgen, problemen met veters binden …

Deze taken worden zoveel mogelijk ingeoefend in concrete situaties vb. oefenen van ritssluitingen van de eigen jas of pull. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende maatregelen zoals een schema en/of pictogrammen.

about-image

Mobiliteit

Onder mobiliteit verstaan we het geheel van verplaatsingen, met of zonder hulpmiddelen. We maken volgend onderscheid:
    • Grove motoriek: lopen, springen, klimmen, kruipen, rollen, fietsen …
    • Transfers: in/uit bed, naar het toilet, in/uit de auto …
    • Gebruik van mobiliteitshulpmiddelen: kaye-walker, rolstoel, aangepaste fiets

Deze taken worden zoveel mogelijk ingeoefend in concrete situaties vb. transfer in/uit eigen bed, rolstoelvaardigheid in eigen omgeving. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende maatregelen.

Schoolse vaardigheden

Er wordt van een kind heel wat verwacht op school: schrijven, knippen, plakken, rekenen, lezen, zelfstandig werken en dergelijke meer. Het is dan ook niet onlogisch dat een kind moeilijkheden kan ondervinden in één of meerdere van deze taken. Dit kan leiden tot frustraties en zelfs een afkeer van school. Mits oefening en eventuele hulpmiddelen verbeteren we deze vaardigheden tijdens de therapie op een plezierige manier. We maken volgend onderscheid:
    • Fijne motoriek: schrijven, tekenen, knippen, plakken, schilderen, grijpen, hanteren van kleine materialen
    • Zelfstandig werken: planmatig werken, organiseren
    • Aandacht en concentratie

about-image

Sport en spel

Een kind leert erg veel uit spelen. Voor een kind met een beperking is het echter niet steeds vanzelfsprekend om tot spelen te komen. Dit kan door zowel fysieke problemen (vb. ik zit in een rolstoel en kan daardoor niet met mijn vriendjes voetballen) als problemen op vlak van sociale interactie (vb. Ik weet niet wat de ander van mij verwacht) of verbeelding (vb. Ik weet niet wat ik met mijn blokken kan bouwen). Samen zoeken we uit waar je kind vastloopt en wat het nodig heeft om toch te kunnen genieten van spelen. Ook sporten met een beperking is niet vanzelfsprekend. Er bestaan echter wel al heel wat mooie clubs en verenigingen die zich ook inzetten voor personen met een beperking. Wil je je kind aanmoedigen om te sporten? Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

about-image

Advies

Indien je met bepaalde vragen zit omtrent hulpmiddelen en of aanpassingen denk ik hier graag samen met jou over na.
    • Woningaanpassing
    • Hulpmiddelenadvies
    • Structureren en/of visualiseren: werken met een planning, pictogrammen ...