Tarieven

Zonder voorschrift

Ergotherapie wordt in vele gevallen nog niet terugbetaald door het RIZIV. Informeer je hierover zeker bij je ziekenfonds.

 • Kennismakingsgesprek: gratis
 • Begeleiding en behandeling: €45/uur

De therapiesessies gaan steeds bij jou ter plaatse door. Voor verplaatsingen verder dan 15km, wordt er een verplaatsingskost aangerekend.

Met voorschrift

Voorwaarden

 • Je hebt een volledig revalidatieprogramma gevolgd in een door het RIZIV erkend centrum.
 • Je beschikt over een voorschrift, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar je de revalidatie volgde.
 • De ergotherapeutische verstrekkingen moeten volledig of gedeeltelijk zijn uitgevoerd in je thuissituatie, binnen 6 maanden na afloop van het volledige revalidatieprogramma dat je in een gespecialiseerd centrum volgde.

Op hoeveel verstrekkingen heb je recht?

 • observatiebalans: 1
 • oefensessies: 7
 • informatie-, advies- en leersessies: 2
 • laatste observatiebalans: 1

Meer info in verband met de inhoud van deze sessies, kan je terugvinden op riziv.fgov.be

Wat betaal je voor deze verstrekkingen?

Observatiebilan

riziv code: 784291, 784302

onderzoek van de functionele mogelijkheden

  honorarium
 • €169,14
  gewone tegemoetkoming
 • terugbetaling: €126,56
 • remgeld: €42,28
  verhoogde tegemoetkoming
 • terugbetaling: €152,23
 • remgeld: €16,91

Oefensessie

riziv code: 784313

functionele training

  honorarium
 • €148,46
  gewone tegemoetkoming
 • terugbetaling: €111,35
 • remgeld: €37,11
  verhoogde tegemoetkoming
 • terugbetaling: €133,62
 • remgeld: €14,84

Informatie-, advies-, opleidingssessie

riziv code: 784335

i.v.m. aanpassingen, hulpmiddelen en onderzoek van de functionele mogelijkheden

  honorarium
 • €51,95
  gewone tegemoetkoming
 • terugbetaling: €38,97
 • remgeld: €12,98
  verhoogde tegemoetkoming
 • terugbetaling: €46,76
 • remgeld: €5,19

Eindbilan

riziv code: 784350

verslag van de interventies voor de specialiserend geneesheer + huisarts

  honorarium
 • €82,72
  gewone tegemoetkoming
 • terugbetaling: €62,04
 • remgeld: €20,68
  verhoogde tegemoetkoming
 • terugbetaling: €74,45
 • remgeld: €8,27

Voor elke verstrekking die je kreeg, moet je je persoonlijk aandeel (remgeld) betalen. Klik hier voor meer info.