Werkwijze

Analyse

Na een eerste contactname (telefonisch of via mail) volgt er een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens deze kennismaking bespreken we samen de activiteiten waar je in het dagelijks leven problemen ervaart en kijken we naar waar je iets aan wilt veranderen. Samen onderzoeken we waarom net deze activiteiten niet goed lopen (a.d.h.v. observatie). Daarnaast brengen we ook je mogelijkheden in kaart. Met deze info stellen we een behandelplan (plan van aanpak) op met doelen die je wil bereiken.

Behandeling/begeleiding

Tijdens de behandeling werken we intensief naar de doelen toe die voorop werden gesteld in het behandelplan. Indien nodig schakelen we over naar een alternatieve werkwijze of -houding om tot een positief resultaat te komen. Als dit onvoldoende of niet mogelijk is, gaan we op zoek een hulpmiddel, ondersteuningsmaatregel of aanpassing. Door alles steeds samen te bespreken, is de therapie volledig afgestemd op jouw persoonlijke wensen en noden.

Evaluatie

De behandeling wordt regelmatig geƫvalueerd. Na afloop ontvangen zowel jij als de verwijzer (indien van toepassing) een samenvattend verslag van de therapiesessies. Dit kan een leidraad zijn voor een nieuwe hulpvraag.