Adapt 2 Perform
INDIVIDUELE THERAPIE OPLOSSINGEN OP MAAT BEGELEIDING + ADVIES

Samen op weg naar meer zelfstandigheid

Ergotherapie

Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.

Wat

Ergotherapie is een paramedische discipline die dagelijkse handelingen weer mogelijk wil maken bij mensen die door een ziekte, ongeval of handicap kampen met een fysieke of mentale/geestelijke beperking. Kenmerkend is dat ergotherapie zich zowel tot de persoon als zijn omgeving en de activiteit richt. Het is een veelomvattende discipline.

Missie

Adapt 2 Perform vindt het belangrijk dat iedereen regie kan hebben over zijn eigen leven, ondanks aanwezige beperkingen. Er wordt tijdens de therapie dan ook gestreefd naar optimale zelfstandigheid en participatie. Het uitgangspunt hierbij is dat betekenisvol handelen leidt tot betere kwaliteit van leven.

Visie

Adapt 2 Perform staat voor laagdrempelige therapie aan huis. De client staat tijdens de therapie centraal en heeft een actieve rol in het behandeltraject. Enkel zo kan men komen tot doelgerichte therapie op maat. Er wordt steeds gehandeld met respect voor de andere.

Kernwaarden: respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen, transparantie.

Over mij

Ik ben Karen Behaeghe. In 2017 behaalde ik, mijn bachelor diploma Ergotherapie aan de Thomas More Hogeschool te Geel.
Sindsdien werkte ik onder meer in het UZ Leuven campus Pellenberg, waar ik voornamelijk ervaring opdeed binnen de fysieke revalidatie van personen met een dwarslaesie (ruggenmergletsel). Af en toe kwamen er echter ook andere doelgroepen aan bod: geriatrie, orthopedie.
Verder werkte ik een tijdje als vertegenwoordiger/consulent voor een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen voor een fixatiearme omgeving. Hier kon ik mijn kennis en visie over bepaalde hulpmiddelen verder ontwikkelen en leerde ik enorm veel bij over sensorische integratie.
Geprikkeld door de hiermee samenhangende problematieken, besloot ik terug te keren naar de zorgsector. Begin mei 2019 startte ik dan ook bij Oostrem. Hier begeleid ik dagelijks personen met een ernstig verstandelijke beperking, samengaand met ASS en/of andere problematieken. De nadruk ligt hier voornamelijk op het aanbieden van belevingsgerichte activiteiten die hen voeling geven met de wereld rondom hen.
Ook in mijn vrije tijd zet ik mij in voor personen met een beperking. Zo ben ik reeds enkele jaren actief als vrijwilliger en monitor bij To Walk Again vzw.

about-image